Odcinek III

Dane ogólne - Budowa autostrady A1 na odcinku Piekary Śl. - Maciejów

 Zadanie jest realizowane w ramach projektu Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice- Maciejów - Sośnica, współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

Wartość robót: 1.259.105.333,14 PLN brutto
Termin podpisania Umowy z Wykonawcą Robót - 16.06.2009 r.
 
Termin realizacji zadania 23 miesięcy (do terminu nie wlicza się okresu między 15 grudnia a 15 marca).
 
Kierownik Projektu:
inż. Jerzy Romuzga
GDDKiA Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5; 40-017 Katowice
tel.: +48 32 774 59 92 
fax: +48 32 774 59 93
e-mail: jromuzga@gddkia.gov.pl

Inżynier Kontraktu:
Konsorcjum:
ARCADIS Sp. z o.o./ Mott McDonald Limited
ARCADIS Sp. z o.o.
ul. Wołoska 22 a
02-670 Warszawa
tel.: +48 22 203 20 00
fax: +48 22 203 20 01
Mott McDonald Polska Sp z o.o.
ul. Waliców 11
00-851 Warszawa
tel.: +48 22 583 96 00
fax: +48 22 583 96 01
 
Biuro Nadzoru Budowy
ul. Strzelców Bytomskich 87 b
41-914 Bytom
tel.: +48 32 782 16 64
fax: +48 32 782 16 65

Projektant:
SWECO
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków
tel.: +48 12 411 21 02
fax: +48 12 411 12 65

 
 

Wykonawca Robót Budowlanych:
 
DRAGADOS S.A.
z siedzibą w Avda. del Camino de Santiago 50
28-050 Madryt, Hiszpania
reprezentowana przez:
DRAGADOS S.A. Oddział w Polsce
ul. Krowoderskich Zuchów 12
31-272 Kraków
tel.  012 378 79 00
fax. 012 378 79 90
 
Biuro Budowy
Ul. Wolnego 4
40 - 857 Katowice
Tel. +48 22 44 91 630
       +48 22 44 91 632
Fax +48 22 44 91 632